DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  • 17 พ.ค. 2567
  • 57
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

           วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย พร้อมดูงานด้านการท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยมีนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ อส. นำเยี่ยมชม นอกจากนี้อธิบดี ทช. ดำน้ำลึกสำรวจและติดตามสถานการณ์ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูปะการัง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทช. และอส. เพื่อให้ปะการังกลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง