DMCR FACEBOOK

กรม ทช. สำรวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • 17 พ.ค. 2567
  • 75
กรม ทช. สำรวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพปะการังบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการสำรวจแนวปะการังที่ระดับน้ำทะเลลึกประมาณ 5 - 15 ม. อุณหภูมิน้ำ 31.9 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที พบปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora sp.) ปะการังที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ฯลฯ และพบปะการังฟอกขาวประมาณ 20% สีซีดจาง 60% และปะการังสภาพปกติ 20% ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) ทั้งนี้ยังไม่พบปะการังตายจากการฟอกขาว ส่วนปะการังที่เริ่มมีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปลากลุ่มเด่น ได้แก่ ปลาสลิดหินคอดำ (Dascyllus reticulatus) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบ คือ เม่นทะเล (Echinotrix calamaris) พบหอยทาก (Drupella sp.) เกาะกินปะการังในบางพื้นที่ ขยะในแนวปะการรังที่พบเป็นพวกเศษอวน เชือก และสายเอ็น เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง