DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

  • 20 พ.ค. 2567
  • 86
กรม ทช. ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

             วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกิตติชัย ตันประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธาน ณ คลองหมื่นหาญ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ สทช.8 ได้สนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น เพื่อใช้ปลูกป่าชายเลนตามโครงการดังกล่าว มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง