DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับ จุฬาฯ พาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติก ณ เมืองโอซาก้าและโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  • 23 พ.ค. 2567
  • 90
กรมทะเล ร่วมกับ จุฬาฯ พาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติก ณ เมืองโอซาก้าและโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

             ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดินทางเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ณ เมืองโอซาก้าและโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ศ.ดร.วรนพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง “ภายใต้โครงการ Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution Studies in the Southeast Asian Seas ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ภายใต้โปรแกรม Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)” เพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะพลาสติกในทะเลของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง