DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา เสริมการมีส่วนร่วม ฟื้นฟูดูแลแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ

  • 24 พ.ค. 2567
  • 120
กรมทะเล จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา เสริมการมีส่วนร่วม ฟื้นฟูดูแลแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ

              วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายวีระพันธุ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กล่าวรายงาน นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.6 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากการทำกิจกรรม เก็บขยะใต้ทะเลได้ จำนวน 235 กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทกล่อง ขวดพลาสติก เชือก สายเบ็ด และอวน ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ และร่วมกันดูแล สำหรับอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักนี้ จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนำเรือที่ปลดประจำการ เรือ ต.13 มาจัดวางเริ่มต้น ต่อมาจัดวางปะการังเทียม และนำยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงประติมากรรมต่างๆ มาจัดวาง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ลดผลกระทบจากการจากการดำน้ำต่อแนวปะการังธรรมชาติใต้ทะเล ทั้งยังเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ในพระดำริฯ ที่จะเป็นแหล่งอนุบาล รวมถึงเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงาอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง