DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี

  • 27 พ.ค. 2567
  • 119
กรม ทช. ร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี จังหวัดปัตตานี

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับชมรมดำน้ำสมิหลา เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมใจให้เลใต้ : การจัดการขยะทะเลในแนวปะการังธรรมชาติเกาะเญอลาปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณเกาะเญอลาปี (เกาะลอปี่) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บขยะที่ปกคลุมแนวปะการังและสำรวจปะการังฟอกขาว ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 50 กิโลกรัม ส่วนมากเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำประมง(เชือกอวน)โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดนำกลับมาที่ฝั่ง ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง