DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol

  • 27 พ.ค. 2567
  • 63
กรมทะเลชายฝั่ง ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol

               วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติการลาดตระเวน ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ในท้องที่เขตบางขุนเทึยน กทม. /ตำบลพันท้ายนรสิงห์/โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง