DMCR FACEBOOK

กรมทะเล เก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จังหวัดพังงา และ อ่าวภูเก็ต แหลมพันวา เกาะโหลน และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

  • 28 พ.ค. 2567
  • 84
กรมทะเล เก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จังหวัดพังงา และ อ่าวภูเก็ต แหลมพันวา เกาะโหลน และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

             วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ จังหวัดพังงา และ อ่าวภูเก็ต แหลมพันวา เกาะโหลน และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต รวม 5 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณ 1.อ่าวภูเก็ต - เกาะตะเภา 2.แหลมพันวา - เกาะเฮ 3.อ่าวฉลอง - เกาะบอน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าบริเวณเกาะเฮจำนวนมาก ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง