DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. ครั้งที่ 4/2567

  • 29 พ.ค. 2567
  • 68
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. ครั้งที่ 4/2567

            วันที่ 31 มกราคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้ นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยโฆษกกรม และนางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงานโฆษก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงฯ เป็นประธาน โอกาสนี้ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร ทส.
            ในการประชุม แต่ละกรมได้รายงานผลการจัดกิจกรรมสำคัญในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2567 รวมถึงความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยผู้ช่วยโฆษกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานผลการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา การเตรียมการจัดงานวันทะเลโลก (8 มิถุนายน) วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ (17 สิงหาคม) และการประชาสัมพันธ์วันป่าชายเลนโลก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง