DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 29 พ.ค. 2567
  • 36
กรม ทช. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สทช.7 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในท้องที่จังหวัดตรัง ภายใต้แผนจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โดยดำเนินการสำรวจของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นจาก หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง มีประธาน นางนุจรี จิโรจน์กุล เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง