DMCR NEWS

ทช. ประชุมเตรียมความคืบหน้าการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567

  • 4 มิ.ย. 2567
  • 1,227
ทช. ประชุมเตรียมความคืบหน้าการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567

          วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความคืบหน้าการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567 โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ประชุมได้รายงานถึงความคืบหน้าของการจัดงานวันทะเลโลก พร้อมวางกรอบแนวทาง รูปแบบการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานวันทะเลโลก ภายใต้หัวข้อ Awaken New Depth หรือ "ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร" ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

 

 

เขียน: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง