DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2567 LAND RESTORATION, DESERTIFICATION & DROUGHT RESILIENCE ภายใต้แนวคิด "พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง"

  • 5 มิ.ย. 2567
  • 1,124
กรมทะเล ร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ประจำปี 2567 LAND RESTORATION, DESERTIFICATION & DROUGHT RESILIENCE ภายใต้แนวคิด "พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง"

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ประจำปี 2567 จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Marlene Nilsson รองผู้อำนวยการและรักษาการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด โอกาสนี้ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลท์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          โดยในทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้มีการกำหนดแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรมในเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก และในปีนี้ มีแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ LAND RESTORATION,DESERTIFICATION & DROUGHT RESILIENCE โดยมุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูดิน การแปรสภาพของทะเลทรายให้กลับมาสมบูรณ์ และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง ภายใต้คำขวัญ Our land. Our future. We are#Generation Restoration. "พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง" ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงพลังและใช้ศักยภาพที่มี ร่วมมือกันฟื้นฟูและปกป้องผืนดินของเรา เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้ง ทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผืนดิน ฟื้นฟูป่า และการป้องกันภัยแล้ง รวมถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้มีความยั่งยืน เพื่อส่งต่อผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง