DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง ฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

  • 12 มิ.ย. 2567
  • 67
กรม ทช. ลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง ฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

            วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง กองป้องกัน ปราบปราบ และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง ฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต พร้อมประชาสัมพันธ์ กรอบ ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ การผูกใช้ทุ่นจอดเรือที่ถูกวิธี การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้วยเป็นช่วงลมมรสุมจึงมีเรือประมงพาณิชย์เข้ามาหลบลมบริเวณหน้าอ่าวทือ เกาะราชาใหญ่ ทั้งนี้ พบเรือประมงพาณิชย์ 5 ลำ เรือใบ 7 ลำ เรือหางยาว 8 ลำ เรือใบ 12 ลำ และเรือสปีดโบ๊ท 9 ลำ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง