DMCR NEWS

ทช. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร "การดำน้ำเบื้องต้น" รุ่นที่ 5

  • 14 มิ.ย. 2567
  • 306
ทช. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร "การดำน้ำเบื้องต้น" รุ่นที่ 5

          วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งการฝึกอบรม หลักสูตร "การดำน้ำเบื้องต้น" (Open water) รุ่นที่ 5 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และ วันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในโอกาสนี้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้มีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 ราย เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
          วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำน้ำให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มุ่งสู่เป้าหมายการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น ซึ่งนับเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการเพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำให้สามารถดำน้ำอย่างถูกวิธี ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัย สามารถติดตามตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของทรัพยากรในท้องทะเล สืบไป

 

 

 

 

          
          
เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง