DMCR FACEBOOK

กรมทะเล สำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา

  • 20 มิ.ย. 2567
  • 184
กรมทะเล สำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา

            วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปฏิบัติงานสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก พบปะการังฟอกขาว 85% สีซีดจาง 5% และตายจากการฟอกขาว 10% ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.) จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เริ่มพบปะการังโขดตายจากการฟอกขาว และเริ่มมีสาหร่ายและตะกอนปกคลุมบนโคโลนีปะการัง ผลการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 32.44±0.52 °C ซึ่งยังคงมีค่าที่สูงอยู่ แต่ในภาพรวมในช่วงสถานการณ์ปะการังเกิดการฟอกขาว พบว่ากราฟอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง