DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

  • 20 มิ.ย. 2567
  • 68
กรมทะเล จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

             วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายไพบูลย์ หอยบาง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กล่าวรายงาน และมีนายสายัณห์ ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง และฝึกปฏิบัติวัดรูปตัดชายหาด ด้วยระบบติดตามชายหาด BMON และร่วมกันจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด โดยมี นายรุ่งเรือง เครือแก้ว ผอ.ศอปล.19 (ลันตา กระบี่) เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วง จำนวน 45 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง