DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณจังหวัดภูเก็ต

  • 23 มิ.ย. 2567
  • 159
กรม ทช. ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณจังหวัดภูเก็ต

              วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ออกปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวหลา หลานุ้ย และอ่าวทือ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในแนวธรรมชาติ และกองปะการังเทียม พบการฟอกขาวยังคงที่ ไม่พบการฟอกขาวเพิ่ม บางจุดมีสาหร่ายลงเกาะ ที่ระดับความลึก 3.5 - 14.5 เมตร ทั้งนี้ จะรายงานให้ ศวอบ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง