DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดกิจกรรมจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่หาดสวนกง จ.สงขลา

  • 24 มิ.ย. 2567
  • 129
กรม ทช. จัดกิจกรรมจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่หาดสวนกง จ.สงขลา

           วันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนายสนธยา ประไพทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนางลฎาภา ชูเกียรติวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่หาดสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย สมาคมรักทะเลจะนะ Greenpeace วิทยาลัยสันติวิทย์ โรงเรียนสุดรัก โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ และโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 1,107 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะ ประเภท เศษโฟม เศษพลาสติก ทุ่นลอย รองเท้า แก้วน้ำใช้แล้วทิ้ง และถ้วยพลาสติก เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง