DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรม เก็บขยะชายหาดหัวหิน

  • 24 มิ.ย. 2567
  • 101
กรม ทช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรม เก็บขยะชายหาดหัวหิน

              วันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสค. ลงพื้นที่ ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่ม สมาคมประมงหัวหิน (คนรักชายหาดหัวหิน) ในกิจกรรม เก็บขยะชายหาดหัวหิน รวมทั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปูม้า แมงดาทะเล ลูกปูม้า) ณ สะพานปลาหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง