DMCR FACEBOOK

กรมทะเล หารือ เรื่อง ขอหารือร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ บางส่วนในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

  • 8 ก.ค. 2567
  • 97
กรมทะเล หารือ เรื่อง ขอหารือร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ บางส่วนในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ของประชาชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรม ทช. ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง