DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมตรวจเยี่ยมคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน บริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินอล จำกัด

  • 10 ก.ค. 2567
  • 110
กรม ทช. ร่วมตรวจเยี่ยมคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน บริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินอล จำกัด

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกิจกรรมตรวจเยี่ยมคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน บริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินอล จำกัดโดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งสรุปแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำรั้วไหลในทะเล เพื่อทราบถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์และหารือแนวทางการปฏิบัติ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง