DMCR NEWS

ทช.ประชุมผู้บริหารและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2559

  • 22 ธ.ค. 2558
  • 825
ทช.ประชุมผู้บริหารและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2559

                 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่1/2559 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง