DMCR NEWS

ทช.ร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

  • 4 ม.ค. 2559
  • 1,079
ทช.ร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

               เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 (เวลา 13.00 น.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง