DMCR NEWS

ทช.ร่วมจัดนิทรรศการงานช้างไทย ประจำปี 2559

  • 12 ม.ค. 2559
  • 1,274
ทช.ร่วมจัดนิทรรศการงานช้างไทย ประจำปี 2559

               เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา14.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ปี 2559 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงาน ในการนี้ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรมพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง จังหวัดลำปาง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง