DMCR NEWS

ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 59

  • 15 ม.ค. 2559
  • 1,421
ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 59

                เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปก.ทส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "ป่าไม้ของเรา Forest is ours" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก โดยการแถลงข่าวในครั้งมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และฑูตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้(แพนเค้ก,ผู้พันเบิร์ด) เข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง