DMCR NEWS

ทช. และ สนง.ปส. ร่วมลงนามทางวิชาการด้านการติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

  • 19 ม.ค. 2559
  • 1,349
ทช. และ สนง.ปส. ร่วมลงนามทางวิชาการด้านการติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สนง.ปส.) โดยมี คณะผู้บริหารกรม ทช. และเจ้าหน้าที่ สนง.ปส. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของทั้งสองหน่วยงานในการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก บนเกาะมันใน จังหวัดระยอง เพื่อติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำ จำนวน 1 สถานี และติดตั้งที่ศูนย์วิจัยฯ ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้น้ำ จำนวน 1 สถานีอีกด้วย

        

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง