DMCR NEWS

รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • 28 มิ.ย. 2561
  • 1,662

อัตราจ้าง : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154