DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  • 23 ส.ค. 2562
  • 2,495

อัตราจ้าง : 7 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 828
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 215
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 491
นิติกรปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 183
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 233
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45