DMCR NEWS

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  • 4 มี.ค. 2563
  • 846

อัตราจ้าง : 3 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สังกัดเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดเงินทุนหมุนเวียน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 145