DMCR NEWS

รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชายเลน จ.ฉะเชิงเทรา

  • 19 มิ.ย. 2563
  • 1,156

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

อัตราจ้าง : 195 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : จ.ฉะเชิงเทรา

          จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว กรม ทช. จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น เพื่อรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน ท้องที่ จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563)
*** ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท (3 เดือน)
*** ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท (3 เดือน)  
  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่

: ​สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
: ที่อยู่ 111/26 หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
: เบอร์โทร 038 020 070

ดาวน์โหลด

ใบรับสมัคร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
รายละเอียดการรับสมัคร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55