DMCR NEWS

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอบสัมภาษณ์)

  • 26 ส.ค. 2563
  • 3,120

อัตราจ้าง : 11 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1238
นายสัตวแพทย์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
นักวิชาการตรวจสอบภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 203
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232
นักวิชาการเงินและบัญชี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 229
นักวิชาการประมง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 692
นักวิชาการพัสดุ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 212
นักทรัพยากรบุคคล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 340
นายช่างเครื่องกล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
นายช่างไฟฟ้า.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48
นายช่างรังวัด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
เจ้าพนักงานธุรการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 269
เอกสารแนบ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 766
เอกสารแนบ 3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 714