DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

  • 27 เม.ย. 2564
  • 1,296

อัตราจ้าง : 6 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 72