DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 8 ก.ย. 2564
  • 1,252

อัตราจ้าง : 7 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 323
นักประชาสัมพันธ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 198
นักวิชาการพัฒนาชุมชน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 428
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 88
เจ้าพนักงานประมง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 116
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147