DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 31 ธ.ค. 2564
  • 1,017

อัตราจ้าง : 4 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

http://dmcr.thaijobjob.com

ดาวน์โหลด

64-12-30 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 111
คำแนะนำ2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49