DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 2 ก.ย. 2565
  • 956

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

การขึ้นบัญชีและยกเลิกฯนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56