DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สั่งกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

  • 24 เม.ย. 2566
  • 3,677

อัตราจ้าง : 8 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็ฯพนักงานราชการทั่วไป.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 368
แนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ 1).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 681
แนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ 2).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 322