DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชี่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

  • 3 พ.ค. 2566
  • 2,209

อัตราจ้าง : 8 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 244
รายละเอียดสถานที่ในการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
ตำแหน่งนายสัตวแพทย์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54
ตำแห่งนักวิชาการประมง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 240
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 71
ตำแหน่งนายช่างรังวัด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ตำแหน่งนายท้ายเรือ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66
ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 73
ตำแหน่งสหโภชณ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35