DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567

  • 6 มี.ค. 2567
  • 424

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เอกสารแนบ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เอกสารแนบ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10