DMCR PUBLICATIONS

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฉลามกบ 2547

  • มีผู้สนใจ จำนวน 863 คน

ธันวาคม 2547

-

ศึกษาการขยายพันธุ์ของปลาฉลามกบ ชนิด Chiloscyllium hasselti Bleeker,1852 ประกอบด้วยปลาฉลามกบเพศผู้ 3 ตัว และ เพศเมีย 4 ตัว

- เล่ม

ราตรี สุขสุวรรณ์,สาโรช อุบลสุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ