DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 49

  • มีผู้สนใจ จำนวน 937 คน

มีนาคม 2559

-

บทความในเล่ม
- พิธีปล่อยเรือ ทช.804(เรือพะยูน) ลงน้ำ
- ทช.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
- ทช. ติดตามงาน AO อย่างเข้มข้น
- DMCR MOU IUCN
- สถานการณ์ปะการังฟอกขาว ปี 2559
- ทช. จัดมือ คพ. แก้ปัญหาขยะทะเล
- รมว.ทส. นำสื่อมวลชนชมความสำเร็จแนวไม้ไผ่กันคลื่น บางปู

-

ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ