DMCR PUBLICATIONS

บันทึกจากทะเล 2554 : ปะการังกับมหันตภัยฟอกขาว

  • มีผู้สนใจ จำนวน 955 คน

ธันวาคม 2553

-

อนาคตที่ดูจะไม่สดใสของแนวปะการัง คือคำตอบว่า ทำไมเราต้องช่วยกันลดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการลดมลพิษจากน้ำเสีย น้ำมันรั่วไหล ปุ๋ยเคมี และสารฆ่าแมลง การพัฒนาที่นำไปสู่การพังทะลายของดิน การตกตะกอนดินตามแนวปะการัง การทำประมงด้วยการใช้ระเบิดและอวนขนาดใหญ่ในแนวปะการัง รวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว เช่น การเหยียบย่ำ และการเก็บปะการัง หรือการลดการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงจากฟอสซิล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

คำสำคัญ : coral reef , Anatomy , Bleaching , กายวิภาค

1000 เล่ม

นลินี ทองแถม และ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ