DMCR PUBLICATIONS

วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า

  • มีผู้สนใจ จำนวน 864 คน

สิงหาคม 2551

-

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. วีนิไทย จัดโครงการ "วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า" โดยได้จัดแถลงข่าวโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ