DMCR PUBLICATIONS

ทช.จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1012 คน

กุมภาพันธ์ 2552

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่จัดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา" ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาราญาน่าภูพิมาน รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ