DMCR PUBLICATIONS

พลิกฟื้นผืนป่า จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 868 คน

ตุลาคม 2551

-

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 นายสำราญ รักชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีและโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ได้จัดขึ้นที่บ้านทุ่งสะโบ็ะ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยได้มีการปลูกต้นไม้ชายเลน จำนวน 5,000 ต้น

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ