DMCR PUBLICATIONS

4หน่วยงาน แถลงข่าว สร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 814 คน

ตุลาคม 2552

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนารี และกรมประมง บูรณาการความร่วมมือจัดโครงการ "ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม เพื่อสนองพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยได้จัดการแถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

-

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ