DMCR PUBLICATIONS

78พรรษา ปะการังเทียมฯประจวบฯ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 826 คน

สิงหาคม 2553

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ในน่านน้ำทะเลประจวบคิรีขันธ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 "78 พรรษา ปะการังเทียม บ้านปลามหามงคล" เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ทำเนียบเรือสะพานปลาหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ