DMCR PUBLICATIONS

Exposition Shanghai China 2010

  • มีผู้สนใจ จำนวน 804 คน

มกราคม 2553

-

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกด์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหัวหน้าคณะนำทีมงานซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ รัตนมณี รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ผู้แทนจากกรมประมงผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมอาคารศาลาไทยและศาลาประเทศอื่นๆ ในงาน The World Exposition Shanghai Chana 2010 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2553 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ