DMCR PUBLICATIONS

เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯเยี่ยมกรมทช.

  • มีผู้สนใจ จำนวน 813 คน

กันยายน 2553

-

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับนายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมและรับฟังภารกิจตลอดจนแผนการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ