DMCR PUBLICATIONS

งานเหลืองฟ้าที่ชุมพร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 889 คน

กันยายน 2553

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ "เทิดพระเกียรติเหลืองฟ้า-มหามงคล จากวันแม่ถึงวันพ่อ รวมพลังมวลชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืนของท้องทะเลไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ 6 บ้านในไร่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ