DMCR PUBLICATIONS

ทช. ร่วมงานรวมพลังเทิดพระเกียรติเหลืองฟ้ามหามงคล ราบ11

  • มีผู้สนใจ จำนวน 874 คน

กันยายน 2553

-

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "เทิดพระเกียรติ เหลือ ฟ้า มหามงคล" จากวันแม่ถึงวันพ่อ รวมพลังปกป้องรักษาและฟ้นฟูสภาพป่า เพื่อรักษาชีวิต ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ